FRAN1AG05

Franska fyrir grunnnotanda


Viðfangsefni:
Evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig A1

Þrep: 1

Forkröfur: Enginn undanfari

Einingafjöldi: 5

 

Lýsing:

Í þessum byrjunaráfanga í frönsku tileinka nemendur sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á framburð, orðaforða og grunnbyggingu frönskunnar ásamt því að kynnast franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám og að nemendur fylgist stöðugt með námi sínu og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Leitast er við að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við ýmsar einfaldar aðstæður í daglega lífinu, eins og almennar kveðjur, kynningu á sjálfum sér og öðrum, þúun og þérun, fjölskyldu, tómstundir og áhugamál.

 

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • að greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
 • að greina og flokka grunnþætti franska málkerfisins
 • að greina og setja fram einfaldar aðstæður í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
 • að greina og setja fram mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í daglegum samskiptum

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina talað mál í einföldum setningum og fyrirmælum um kunnugleg efni og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp þegar talað er hægt og skýrt
 • lesa og greina ýmsa einfalda texta og hagnýt skilaboð úr daglega lífinu
 • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
 • tjá sig um sjálfan sig, fjölskyldu sína og atburði daglegs lífs með því að beita grunnorðaforða
 • beita viðeigandi hljómfalli, mál- og samskiptavenjum við mismunandi aðstæður í daglegu lífi
 • segja frá sjálfum sér og sínu nánasta umhverfi á einfaldan skýran hátt með viðeigandi orðaforða, málvenjum og framburði
 • skrifa einfaldar rétt uppbyggðar setningar um kunnuglegt efni
 • afla sér upplýsinga með hjálpargögnum eins og orðabókum í frönskunáminu sínu

 

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hlusta á og greina einfalt talað mál um kunnuglegt efni eins og um sjálfa/n sig og sitt nánasta umhverfi, draga viðeigandi ályktanir og bregðast við þeim
 • rökstyðja og bera saman einfaldar setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir
 • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum um kunnug málefni
 • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu
 • skipuleggja og rökstyðja í einföldum skapandi skrifum

Námsmat:

Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokaeinkunn byggist á verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir, ásamt prófum. 

Atburđir
« Júlí »
S M Ţ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Nćstu atburđir

Vefumsjón