ENSK2RR05

Enska í ræðu og riti

 

Viðfangsefni: Enska í ræðu og riti

2. þrep

Einingafjöldi: 5

Forkröfur: ENSK2DM05

 

Lýsing

Lögð er áhersla á tjáningu í ræðu og riti. Mismunandi málsvæði enskunnar könnuð og lönd þar sem hún er töluð sem a.m.k. eitt af aðaltungumálunum.

 

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • að rökræða og útskýra sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti
 • góðri þekkingu á orðaforða málsins sem varða áhugasvið hans og flest almenn umræðuefni  mismunandi beitingu á orðum til að forðast endurtekningu, þótt einstaka hik geti átt sér stað
 • orðaforða, hann sé nokkuð góður þótt einhver orðaruglingur eða rangt orðaval geti átt sér stað án þess þó að hindra samskipti
 • daglegu töluðu máli, þ.m. helstu framburðareinkenni enskrar tungu
 • að lesa af sjálfsdáðum og aðlaga stíl og lestrarhraða eftir mismunandi textum og tilgangi
 • að geta fundið og notað heimildir eftir því sem við á
 • að hafa góðan lestrarorðaforða, þótt e.t.v. geti gætt erfiðleika með fáheyrð orð
 • að hafa þekkingu á formlegu og óformlegu máli í ritun og vita hvað er við hæfi

 

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • geta látið til sín taka í yfirgripsmiklum samræðum um flest almenn málefni þannig að eftir sé tekið
 • geta sýnt sveigjanleika og tjáð það sem hann vill koma á framfæri á marga mismunandi vegu
 • sýna tiltölulega gott vald á málfræði; gera ekki mistök sem valda misskilningi
 • geta skilið talað mál um kunnuglegt eða ókunnuglegt efni hvort heldur er persónulegu lífi, félagslífi, skólaumhverfi eða í starfi
 • geta tjáð sig um mörg mismunandi málefni sem tengjast áhugasviði hans, talað út frá efninu og rökstutt hugmyndir sínar með dæmum og tilvísunum
 • geta skilið greinar og skýrslur um daglegt líf þar sem höfundurinn talar út frá ákveðnu sjónarhorni eða tjá ákveðna skoðun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • geta lesið greinar og skýrslur sem tengjast vandamálum samtímans þar sem fram koma ákveðin viðhorf eða skoðanir
 • geta tekið virkan þátt í umræðum um kunnugleg málefni, gert grein fyrir og haldið skoðunum sínum á lofti
 • geta útskýrt skoðanir sínar á málefnum sem eru ofarlega á baugi og lýst bæði kostum og göllum við mismundandi valkosti
 • skrifa ritgerð eða skýrslu, komið upplýsingum á framfæri og færa rök fyrir eða gegn ákveðnu sjónarhorni eða skoðun
 • geti tjáð sig á eðlilegan hátt og hafi á valdi sínu skýran framburð og tónfall tungumálsins

 

Námsmat:

Fer eftir samsetningu áfanga hverju sinni. Til dæmis í formi sjálfsmats, jafningjamats, mats á fyrirlestrum, vinnumöppu, hlutaprófum, ástundun og mætingu.

Atburđir
« Júlí »
S M Ţ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Nćstu atburđir

Vefumsjón