DANS2BF05

Danskt mál og samfélag

 

Viðfangsefni: Evrópski tungumálaramminn, framhald, stig B1

2. þrep

Einingafjöldi: 5

Forkröfur: Hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða 1. þreps áfangi í dönsku

 

Lýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að skilja venjulegt talað og ritað mál um efni sem þeir þekkja sem og efni almenns eðlis. Áhersla er lögð á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinn m.a. með lestri sérhæfðra texta auk bókmenntatexta og texta sem þeir velja sjálfir og falla að þeirra áhugasviði. Nemendur fái þjálfun í að tjá sig munnlega, færa rök fyrir máli sínu og skiptast á skoðunum. Farið verður í undirstöðuatriði danskrar málfræði og nemendur þjálfaðir í að beita helstu rithefðum og reglum um málbeitingu. Dönsk menning kynnt og þau gildi og viðhorf sem hana móta sem og á hvern hátt danskan nýtist á hinu norræna menningarsvæði. Rík áhersla er lögð á að vekja nemendur til meðvitundar um eigin ábyrgð á eigin námsframvindu, sjálfstæð vinnubrögð og auka skilning þeirra á ýmsum aðferðum til að tileinka sér tungumál.

 

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • dönsku samfélagi, viðhorfum og gildum sem móta danska menningu
 • hvernig kunnátta í dönsku getur nýst á norræna menningarsvæðinu
 • nauðsynlegum orðaforða og orðasamböndum til að skilja inntak rit- og talmálstexta sem fjalla um sérhæft efni sem nemandi þekkir til
 • geta orðað hugsanir sínar skýrt bæði í ræðu og riti
 • helstu málnotkunarreglum og hefðum um uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
 • notkun margmiðlunartækni í tungumálanámi

 

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður sem og algeng orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreytta gerðir texta og geta beitt til þess þeim lestraraðferðum sem við eiga í hvert sinn
 • tjá sig skýrt og án vandkvæða um málefni sem hann hefur kynnt sér og geta rökstutt stuttlega rita margs konar texta þar sem helstu rithefðum og reglum um málbeitingu er fylgt og beita til þess helstu meginreglum danskrar mál- og setningarfræði

 

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja aðalatriði venjulegs talmáls hvort sem hann þekkir umræðuefni eða ekki, s.s. samræður og fjölmiðlaefni
 • tileinka sér efni ritaðs texta og nýta á margvíslegan hátt
 • átta sig á dýpri merkingu texta
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu á viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður
 • takast á við og leysa ýmis mál sem geta komið upp t.d. á ferðalagi um Danmörku og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður
 • skrifa texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem t.d. eigin reynslu og hughrifum er lýst
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við hverju sinni
 • auka eigin meðvitund um eigin færni og námsframvindu
 • sýna sjálfstæði i vinnubrögðum m.a. með því að nýta sér ýmis hjálpargögn, upplýsingaveitur á veraldarvefnum og námsforrit

 

Námsmat

Óhefðbundið námsmat s.s. leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat. Fjölbreytt verkefni sem metin verða jafnt og þétt yfir önnina.

 

Atburđir
« Júlí »
S M Ţ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Nćstu atburđir

Vefumsjón